Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 50. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 50. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Prireditev se bo odvijala od petka, 9. 9. 2022, do nedelje, 11. 9. 2022.

Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem in šport Kamnik (v nadaljevanju ZTŠK) izbrati gostinca, ki bo od dne 9. 9. 2022 do 11. 9. 2022 nudil gostinske storitve na 50. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

Vsa dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na ZTŠK, od petka, 5. 8. 2022, do torka, 16. 8. 2022, med 8. in 15. uro ali po telefonu: 040 350 733, kontaktna oseba: Luka Svetec.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do torka, 16. 8. 2022, do 12. ure na e-naslov: luka.svetec@visitkamnik.com. V kolikor ponudniki ponudbe oddajo osebno ali po pošti, morajo le-te do navedene ure prispeti na sedež ZTŠK-ja (Glavni trg 2, 1241 Kamnik).

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v desetih (10) dneh od dneva zaključka povabila k oddaji  ponudbe za gostinske storitve v času 50.  Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

Povabilo, obrazec in zemljevid se nahajajo na povezavi TUKAJ.