Prihodnost Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine

Kot organizatorji festivala Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine se na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik zavedamo pomembnosti vprašanj, ki se vsako leto porajajo pred, med in po samem festivalu. Razprava o nadgradnji festivala znotraj Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik teče že nekaj časa. V tem času smo že in še bomo izvedli nekaj pilotnih projektov, katerih dolgoročni namen je nadgraditi festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V tej razpravi, kako nadgraditi omenjeni festival, nas zanima tudi mnenje obiskovalcev ter občanov Kamnika.

V ta namen smo na povezavi https://www.1ka.si/a/182691 objavili anketo, s katero želimo zbrati čim več mnenj o samem festivalu in predlogov o njegovi nadgradnji. Prosimo, da jo obiskovalci festivala in ostali izpolnijo v čim večjem številu, saj bomo le tako zbrali več različnih pogledov na omenjeni festival. Anketa je kratka in anonimna.

Vsekakor pa se znotraj Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravljamo ne samo na 49. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, ampak tudi že na jubilejne 50. V. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger je to v svojih nagovorih v času festivala večkrat poudaril.

Vsem, ki boste sodelovali v anketi, se najlepša zahvaljujemo za sodelovanje.