6. – 9. september 2018

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2
1241 Kamnik

tic@visitkamnik.com